Så lyckas du med personaliserad marknadsföring

 

Programmatic, content marketing, transparens, artificiell intelligens. Det är alla ord som har dykt upp under de senaste åren och som vi snabbt relaterar till digital marknadsföring. Nu kommer nästa stora fokus: personalisering.

Vad är då personalisering? Jo, det är marknadsföring som anpassas utifrån individens intresse och aktivitet på nätet – något konsumenter förväntar sig idag. Varje prospekt eller kund vill att varumärket ska se dem för vilka de är och erbjuda skräddarsydda produkter eller tjänster. Vi ska prata deras språk och förstå deras behov.

Som marknadsförare kan vi inte längre tänka på kunder som en enda stor grupp. Om vi antar att alla kunder är lika, uppfyller vi inte deras behov. Då kunderna är för upptagna för att investera tid till erbjudanden som inte de anser vara relevanta, är det viktigare än någonsin att marknadsföra sig med rätt budskap, vid rätt tillfälle på rätt plattform.

Tack vare dagens teknik finns alla möjligheter att anpassa konsumentupplevelsen och kommunikationen till alla individer. Genom att samla upp data kan varumärken skapa personaliserade erbjudanden. Samtidigt är data något som anses fult att samla in. Här är en motpol som vi lär få se varumärken brottas med under 2020. Det finns viss konsumentskepsis, brist på förståelse och till och med misstro mot användningen av data för marknadsföringsändamål. Gissningsvis kommer fokus att gå från personalisering till “integritet” i framtidens marknadsföring. Kunden ska slippa känna sig förföljd, men fortfarande få en personlig och positiv upplevelse av den marknadsföring som de får ta del av.

Personaliserad marknadsföring handlar alltså till stor del om att kommunicera rätt budskap till rätt mottagare i rätt tid. Att skapa personaliserad marknadsföring som gynnar köpprocess, intressen och interaktion.

Fem tips på hur du jobbar med personaliserad marknadsföring

  1.  Ge kunden relevanta förslag som hon/han inte själv har tänkt på.
  2. Ta upp kontakten med kunden när hon/han redan är i sitt shopping-mode
  3. Påminn kunden! Vare sig det handlar om att man har gjort ett köp, eller visat intresse kring att göra ett.
  4.  Arbeta med samma känsla, utseende och upplevelse i likväl butiken som e-handeln.
  5. Utmana kundens köpbeteenden!